Zanieczyszczenia powietrza str 36

Z zanieczyszczeniem powietrza mamy do podejmowania na co dzień. Normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ściśle określają jakie stężenie szkodliwych substancji w treści jest dobre, aby stanowiło ostatnie pewne dla własnego zdrowia, a dodatkowo nie miało destrukcyjnego nacisku na glebę i wody gruntowe. Głównym sprawcą powstawania niekorzystnego składu atmosfery jest pan, rozwój kultur i przemysłu.

Niezwykle ważne zadanie dla bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzkiego ma skład atmosfery w drugiego typie zakładach przemysłowych. Dyrektywa ATEX działająca w końcach członkowskich Unii Europejskiej i poprawiająca normy zapewniające bezpieczeństwo warunków pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem, stawia na pracodawców szereg obowiązków mających wykluczyć ryzyko eksplozji. Samym z podstawowych wymogów jest ubezpieczenie właściwej wentylacji i chronienie odkładaniu się niebezpiecznych substancji w powietrzu narażonym na związek z możliwym źródłem zapłonu. Przedsiębiorca posiada dwie możliwości: musi zapobiegać zbieraniu się w miejscach szkodliwych substancji, takich jak pyły, gazy, mgły i opary, jakie w połączeniu z powietrzem tworzą wybuchową mieszankę. Inna droga to wyeliminowanie ryzyka zapłonu, lecz mając pod uwagę, że wszędzie dochodzi do powstawania wszechobecnej energii elektrostatycznej oraz do jej wyładowań - idealne rozwiązanie daje się prostsze. Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wychodzi współczesna technologia. Industrial dust collectors, to sposób odpylania, który jest jedną spośród niezwykle jasnych a najczęściej stosowanych metod oczyszczania powietrza. Łączone w ostatnim obowiązku odpylacze przemysłowe liczymy na suche i mokre. Składając się na ich systemach działania, możemy wyodrębnić urządzenia takie jak: - komory osadcze (korzystają z chęci grawitacji), - odpylacze suche elektrostatyczne (korzystają energii elektrostatycznej), - cyklony (wykorzystują siłę odśrodkową), - odpylacze filtracyjne (wykorzystują innego typu filtry). Mokre odpylacze przemysłowe działanie umieszczają na procesach płukania. Istnieją wówczas różnego sposobie płuczki: - z zastosowaniem, - bez wypełnienia, - pianowe, - z przepływem gazu przez zamknięcie wodne. Szereg dostępnych metod filtracji powietrza umożliwia pytanie o zaufanie i zdrowie ludzi zarówno w przemyśle, jak a w życiu codziennym.