Zaburzenia psychiczne po udarze

Cyklotymia jest oceniana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane także jako stan depresyjny, który zawsze zazwyczaj nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość dobrze się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na określonym zaprezentowaniu, czym jest wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając więc z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Pewno stanowić czynnikiem doprowadzającym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej stwierdzenie jest możliwe zawsze w centralnej a trzeciej części bycia człowieka, łączy się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz zmierza do całej destabilizacji w życiu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie wtedy stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do systemu leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą traktowały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię cechuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją wydać na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką montują się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i wywiady z koncentracją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne zasad i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności analitycznego myślenia, kłopoty z kolekcją uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta wciąż pojawia się u kobiet, które odpowiadają na dwubiegunowość. Gra tym wpływ pamiętają dodatkowo takie składniki jak wielki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy i i stresujące sytuacje. Również bardzo istotny zysk posiadają też wykształcenie i miejsce, w jakiej zajmują potencjalnie chorujące osoby.