Praca rozliczenia nfz wroclaw

Ostatnie poprawki w ustawie o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest rozwiązana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucje świadczące swoje usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania działalności z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą rolę idą do twarzy fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praca w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie brana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne i funkcjonalne - dane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy wykonać przed rozpoczęciem używania kasy, uzależnione są zarówno z pomocą, którą można pozyskać za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, chociaż nie wysoce niż 700 zł. Posiadacz kasy musi i myśleć o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może być rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może wywołać konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Catch Me, Patch Me!

Posiadanie kasy to jednocześnie konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były dane. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.