Obowiazek instalacji kasy fiskalnej 2014

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w dalekiej walucie jest możliwa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a też do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje dane, które powinny znajdywać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są i w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w myśl § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w handlu powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwili i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kursu i złożeniem zapłaty wymaga być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać wykonane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Oraz do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są używane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż produktów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w pozycję, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka została zobrazowania w badaniu można wywnioskować, iż stawka za nabyte produkty uważa być wchłaniana w euro, w sezonie kiedy wartość sprawy będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.