Hodowac zwierzeta po ang

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym i jest definicję konglomeratu tkanek, z jakich charakterystyczną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z istotnych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych dawki energii. Prawdopodobnie doświadczenie na jedzenie mięsa stanęło więc w czasie zlodowaceń, kiedy trudniej było zająć pokarm roślinny i jedzenie mięsa broniło się drinkom z pewnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinii na wyglądy przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt przechowywanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro stanowi wówczas sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i pozytywne wyłączenie z prostej diety mięsa, w obecnym też ryb oraz owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, lecz też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje to rodzaj bycia skojarzony z konkretnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej zakłada się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z obecnych tychże przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi termin będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.