Gastronomia e afins

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, podejmującego się za pośrednictwem technik połączonych z naukami psychologicznymi. Istnieje ostatnie styl szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w charakteru zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzrostu oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu zajęcia są coachowie, którzy odbywają ze swoimi użytkownikami na dalekich płaszczyznach np. w kontraktu z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a i omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z drugimi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze zajmowanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie naszych planów oraz skupienie na optymalizacji działań doprowadzających do ich zdobycia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym projektem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego inne efekty i programy intelektualne. Pozostałymi cechami widocznymi w szkoleniach dla  pracowników w postaci coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie ma odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko usprawnia im w procesie uczenia się; jest sporządzony na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; końcem jest dopuszczanie do konkretnego dokonywania zmian.