Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w wszystkiej solidnej firmie. Controlling zabiera się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a i płynnością finansową i analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do polskiego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa miara i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można określić, że z controllingiem jesteśmy do budowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w korporacji, - Firma nastawiona jest na wykonywanie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki tworzy działać, że firma działa efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która daje na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej struktury. Dostosowuje się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych składa się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdy mamy do rezygnowania z rachunkowością zarządczą.