Biuro rachunkowe limanowa

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy usługi w zakresie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te czyni na myśl innych podmiotów finansowych i firmy, a także osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do budowania obowiązków powiązanych z wykonywaniem prawa podatkowego, dobra pracy, a też praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego typie operacje. Moduł Optima jest dokładnie związany z biurem rachunkowym, a każde dane potrafią stanowić doskonalone i synchronizowane na bieżąco. Daje to księgowemu podjęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W współzależności od pozycji i charakteru firmy można użyć różne moduły które ma program Optima Biuro Rachunkowe. I oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Zezwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najnowszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa pozwala na prowadzenie ksiąg razem z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w duzi zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w sposób elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyznę ewidencji środków trwałych, a i wartości prawnych i niematerialnych. Pozwala i na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry oraz Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najróżniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest przydatny w grup dużej i wzoru usługowym dostępnym przez internet.